Bokningsvillkor

Åldersgräns för bokning 

För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimation kan komma att krävas vid incheckning. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. 

Bokning & Betalning samt avbokning

All betalning sker i förskott. Bokningen är bindande vid bokningstillfället. Om du avbokar senast 2 veckor före ankomst – full återbetalning med undantag för 500 kr, som är en avbokningsavgift.
Om du avbokar senare än 2 veckor före ankomst – ingen återbetalning 

Om du tecknar avbeställningsskydd, som kostar 10% av bokningskostanden, kan du avboka med full återbetalning (förutom kostnaden för avbeställningsskyddet) fram till kl 10 på ankomstdagen. 

 

In/utcheckningstider

Incheckningstiden är kl.15.00 och utcheckningstiden är senast kl.11.00 om inget annat överenskommits. Lämnas inte tomt/stuga/rum i tid debiteras du eventuella extra kostnader som uppkommer om nästa gäst inte kan checka in i tid. 

Försäkringar

Du har själv det skydd som du anser erforderligt såsom ansvars-, olycksfalls- och resgodsförsäkring. 

Campingplatsens ansvar 

Campingplatsen är ansvarig för skada som åsamkas dig genom bevisad vårdslöshet av campingvärden eller av denne anställd personal inom ramen för dessas tjänsteåligganden. 

Campingplatsen ansvarar inte för skada som drabbat dig av utomstående eller annan gäst. Ej heller för skada som legat utanför campingplatsens kontroll. 

Klagomål/reklamationer 

Om inte hyrt objekt uppfyller utlovat skick vill vi att du anmäler det under ankomstdagen så att vi har en möjlighet att rätta till det. Fel som uppstår under vistelsen vill vi att du anmäler snarast.