Saltviks arbete med miljö och hållbarhet

Miljön är viktig för oss på Saltviks Camping. Vi arbetar därför hela tiden med att bli så bra som möjligt på att minska våran åverkan på miljön.

  • Vi uppmanar våra gäster att panta så mycket som möjligt genom att ha behållare från PantaMera uppställda på flera platser inne på området. Pengarna skänks till Barncancerfonden.
  • På campingen har vi 2 sopsorteringsstationer med behållare för papp, plast, metall, tidningar, glas och pant.
  • Hela anläggningen är försedd med lågenergilampor.
  • Vi transporterar oss i största möjliga mån till fots eller cykel inne på campingen.
  • Till städning och rengöring använder vi miljömärkta rengöringsmedel.
  • I våran restaurang och butik arbetar vi aktivt för att minska matsvinnet och sopsorterar allt emballage.